Regulamin

 1. W domkach letniskowych obowiązuje zakaz palenia. Stwierdzenie niezastosowania się do mniejszego zakazu skutkuje naliczeniem kary finansowej w kwocie 600 zł. Jest to koszt profesjonalnego usuwania zapachu z pomieszczeń i ponosi ją klient.
 2. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16.00 i kończy o 10.00.
 3. Warunki rezerwacji należy uzgodnić telefonicznie, lub przez e-mail, a następnie wpłacić przedpłatę w ustalonym terminie i przesłać potwierdzenie wpłaty.
 4. Gość wynajmujący domek określa czas swojego pobytu, w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że domek został wynajęty na jedną dobę.
 5. Rezerwację uznaje się za nieważną w przypadku braku przedpłaty po upływie uzgodnionego terminu.
 6. Płatności za zarezerwowany pobyt należy dokonać przy zameldowaniu, pierwszego dnia pobytu.
 7. W przypadku rezygnacji późniejszej niż 30 dni przed datą przyjazdu, zadatek nie podlega zwrotowi.
 8. W przypadku wcześniejszej rezygnacji z pobytu, zadatek możliwy jest do wykorzystania w ciągu jednego roku od daty rezygnacji, w obiektach “Bursztynek” i “Soleil”.
 9. Przedłużenie pobytu poza okres ustalony w dniu przybycia ustala się z kierownikiem obiektu. Życzenie przedłużenia pobytu nie wiąże obiektu “Bursztynek” i będzie spełnione w miarę istniejących możliwości.
 10. “Bursztynek” zobowiązany jest bezzwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń w obiekcie. Uwagi i zastrzeżenia prosimy składać do kierownika obiektu.
 11. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domkach nie wolno używać jakichkolwiek urządzeń i aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia domków.
 12. Po godz. 22.00, w obiekcie “Bursztynek” nie mogą przebywać osoby odwiedzające naszych gości.
 13. Cisza nocna obowiązuje o godz. 22.00 do 8.00.
 14. Opuszczenie domków należy wcześniej ustalić z kierownikiem i umówić godzinę przekazania klucza.
 15. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałych z jego winy, lub winy odwiedzających go gości.
 16. “Bursztynek” nie pobiera opłat za TV.

Serdecznie zapraszamy i życzymy udanego pobytu!